ประชุมออนไลน์ โหวตง่าย เพียงปลายนิ้ว

หมดห่วงเรื่องคะแนนเสียงไม่ครบ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่ได้ เพราะระบบเราจะช่วยให้ลูกบ้าน สามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมือนได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่โครงการ

Real Time

รวบรวมวาระการประชุมและทราบผลการลงคะแนนได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการคำนวณผลคะแนนอย่างเร่งรีบ และหมดกังวลเรื่องความผิดพลาด

real-time
real-time
web-Evote
web-Evote

จัดการคะแนนเสียงอย่างมืออาชีพ!

ไม่ว่าจะลงคะแนนจากช่องทางใด คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำไปนับอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์สามารถลงคะแนนได้จากหลายช่องทาง เราจะดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่เป็นการลงคะแนนซ้ำซ้อน และตรวจสอบผลลัพธ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
Silverman มีระบบการลงคะแนนที่แสดงหลักฐานหรือบันทึกเหตุการณ์(Log) ที่แสดงชัดเจนว่าผลการลงคะแนนมีการคำนวณอย่างถูกต้องและมาจากบุคคล ที่มีสิทธิในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติม
web-Evote
web-Evote

มั่นใจได้ในมาตรฐาน

กรมที่ดินรับรองแน่นอน เนื่องจาก Partner ของเรา Quidlab FoQus ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คลิกเพื่อดูหนังสือรับรอง
video-con
video-con
e-meeting-system
e-meeting-system

เทคโนโลยีการประชุม (Video Conference / Streaming / Mix)

ด้วย technology ที่เสถียรของเรา ทำให้สามารถรองรับการเข้าประชุมพร้อมกันได้ถึง 10,000 คน ในเวลาเดียวกัน

e-meeting-system
e-meeting-system

การบันทึกการประชุม

Silverman ให้บริการบันทึกเสียงหรือวิดิโอของผู้เข้าประชุม ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

record-meeting
record-meeting
Security
Security

หมดกังวลกับข้อมูลไม่ปลอดภัยหรือสูญหาย

เราปฏิบัติตามกฎหมาย Thailand’s Personal Data Protection Act (TPDPA) 27 May 2020 ซึ่งได้ทำการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยในระบบ cloud โดยที่จะมีเพียงเจ้าของไอดีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และเราไม่มีนโยบายการขายข้อมูลให้กับบริษัทหรือบุคคลอื่น

Security
Security

ให้เราเป็นผู้ช่วยคุณ

Silverman จะเป็นตัวช่วยในการจัดประชุมให้เป็นเรื่องกล้วยๆ ด้วยระบบที่คำนวณ ตัวเลขให้อัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องความผิดพลาดจากเวลาที่รีบร้อน

assistant
assistant
proxy-voting
proxy-voting

การลงคะแนนแบบมอบฉันทะ

มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า

“เจ้าของร่วมอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามห้องชุดมิได้”

proxy-voting
proxy-voting

7 ข้อตกลง เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน

- ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงคะแนน ไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง หรือนำข้อมูลไปใช้ได้ (Information Security)

- มีช่องทางให้ผู้ลงคะแนนแก้ไขข้อผิดพลาด ในการลงคะแนนก่อนการยืนยันลงคะแนนได้

- รักษาความลับตัวเลือกที่ผู้ลงคะแนนบันทึกไว้ ก่อนการยืนยันลงคะแนน

- อนุญาตให้ข้อมูลการลงคะแนนสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการลงคะแนนเท่านั้น

- จะแจ้งให้ผู้ลงคะแนนทราบเมื่อการลงคะแนนสำเร็จ และตอนสิ้นสุดขั้นตอนการลงคะแนนทั้งหมด

- แจ้งเตือนหรือให้คำแนะนำผู้ลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่ถูกต้อง

- ไม่เปิดเผยจำนวนคะแนนเสียงต่อสาธารณะ ก่อนจะสิ้นสุดการลงคะแนนในแต่ละวาระ

seven-tip
seven-tip


ลูกค้าของเราที่ใช้ Silverman FoQus

ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Silverman ได้รับความไว้วางใจ

จากโครงการอสังหาริมทรัพย์และทีมบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำมากมาย

sansiri
sansiri
pruksa
pruksa
supalai
supalai
land and houses
land and houses
areeya
areeya
raimon land
raimon land
q house
q house
ananda
ananda
jsp property
jsp property
pkk
pkk
stms
stms
bm group
bm group
first pacific
first pacific
pmc
pmc
gk property
gk property
proactive
proactive
cbm
cbm
vertiplus
vertiplus
foqus-customer-3
foqus-customer-3
foqus-customer-4
foqus-customer-4
foqus-customer-5
foqus-customer-5
foqus-customer-6
foqus-customer-6
foqus-customer-7
foqus-customer-7
foqus-customer-8
foqus-customer-8
foqus-customer-9
foqus-customer-9
foqus-customer-10
foqus-customer-10ระบบจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (E-AGM) และการลงคะแนน (E-Vote) ที่ทันสมัยที่สุด
all-in-one
all-in-one

บริการครบวงจรแบบ All-in-One

pay
pay

ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

law
law

ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

setting
setting

อุปกรณ์พร้อมสามารถเลือกได้

record
record

มีการบันทึกและสรุปผลการลงคะแนนเสียงให้ พร้อมยื่นกรมที่ดินได้เลย

streaming
streaming

ตัวเลือกการประชุมแบบ Video Conference/ Streaming

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษวันนี้! พิเศษจำนวนจำกัด

กรุณาลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับปรึกษาฟรี

guarantee
guarantee

รับประกันความพึงพอใจ

สามารถขอยกเลิก และขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน หลังจากใช้งาน