เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับคุณ

ราคา / โครงการ / เดือน

Silverman-for-Property-Management
Silverman-for-Property-Management

ฟังก์ชันของ SILVERMAN

ฟังก์ชันที่ออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานจริงสำหรับนิติบุคคลและลูกบ้าน

ระบบบริหารจัดการ (Management Features)
logo-silverman
logo-silverman
Other Software
นิติบุคคลติดต่อสื่อสารกับลูกบ้านผ่าน Application ทุกฟังก์ชัน
correct
correct
Dashboard สรุปสถานะงานในแต่ละวัน
correct
correct
ลูกบ้านกดสลับโครงการที่ต้องการดูข้อมูลได้ทันที ผ่านระบบเดียว ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหลาย Application
correct
correct
ลูกบ้านรับใบแจ้งหนี้ / ชำระบิล / รับใบเสร็จรับเงินผ่าน Application พร้อมเก็บประวัติการชำระ เรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา
correct
correct
ลูกบ้านชำระบิลได้สะดวกขึ้น ผ่านช่องทางการโอนเงิน / บัตรเครดิต / QR Code
correct
correct
ระบบ Notification ช่วยแจ้งเตือนให้ลูกบ้านทราบทุกครั้งที่มีรายการใหม่ เช่น บิลแจ้งหนี้ , ข่าวประกาศ, พัสดุ เป็นต้น
correct
correct
แจ้งประกาศข่าวให้ลูกบ้านทราบได้อย่างรวดเร็ว ไม่พลาดข่าวเร่งด่วนแม้ไม่อยู่โครงการ
correct
correct
สร้างแบบสำรวจ สอบถามความคิดเห็นของกรรมการ / ลูกบ้าน
correct
correct
แจ้งพัสดุ พร้อมภาพถ่ายและ Tracking No. เก็บประวัติ วัน-เวลา และชื่อผู้รับทุกครั้ง
correct
correct
บันทึกรูปภาพประกอบไม่ได้
ร้องเรียนด้วยระบบแชทรายบุคคล พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลไว้ตลอด ไม่สูญหาย
correct
correct
แจ้งซ่อม/ต่อเติม มีระบบแจ้งเตือนอัปเดตสถานะงานช่าง
correct
correct
correct
correct
ทะเบียนลูกบ้าน แยกประเภทเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้อยู่อาศัย ผู้เช่า
correct
correct
บันทึกรูปภาพประกอบไม่ได้
ข้อมูลโครงการ และข้อมูลคณะกรรมการ
correct
correct
บันทึกรูปภาพประกอบไม่ได้
ข้อมูลเจ้าหน้าที่นิติบุคคล และการตั้งค่าสิทธิการใช้งานฟังก์ชัน
correct
correct
correct
correct
Silverman Application สำหรับลูกบ้าน เพื่อติดต่อนิติบุคคลได้ Real time - รองรับการดาวน์โหลดทั้ง IOS , Android
correct
correct
Silverman Application สำหรับลูกบ้าน รองรับภาษา ไทย / อังกฤษ / จีน (อนาคต)
correct
correct
Silverman for NITI Application สำหรับนิติบุคคล จัดการเรื่องพัสดุ/ร้องเรียน/งานช่าง - ไม่จำกัด user สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้งาน
correct
correct
ระบบ Server ของ Google Cloud, Amazon Cloud คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
correct
correct
Database เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างปลอดภัย ไม่จำกัดปริมาณ ไม่มีวันหมดอายุ
correct
correct
ต้องลงทุนค่า Server เอง/เก็บข้อมูลได้แบบจำกัด
ข้อมูลลูกบ้านปลอดภัย ไม่โดน Hack ด้วยระบบ Encryption
correct
correct
รองรับการเชื่อมต่อ API กับระบบบริการต่างๆ เช่น ช่างซ่อม, แม่บ้าน และอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)
correct
correct
ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Features)
logo-silverman
logo-silverman
Other Software
Dashboard สรุปสถานะรายรับ-รายจ่าย หนี้คงค้าง บัญชีและการเงิน Real time
correct
correct
แจ้งหนี้ / ชำระเงิน / ส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกบ้านผ่าน Application
correct
correct
รองรับการชำระเงินแบบ โอนเงิน / บัตรเครดิต / QR Code
correct
correct
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ (AI) ระบบแจ้งเตือนทันที เมื่อลงบันทึกข้อมูลผิดพลาด
correct
correct
สร้างใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ / ใบลดหนี้ / รับชำระล่วงหน้า / รับเงินมัดจำ
correct
correct
สร้างใบแจ้งหนี้แบบ Cross Bank Bill Payment ได้ หมดกังวลเรื่องเงินโอนเข้าบัญชี แล้วไม่ทราบว่าเป็นของใคร
correct
correct
correct
correct
บันทึกรายจ่าย / เงินสดย่อย / เงินทดรองจ่าย
correct
correct
ทำรายการบัญชีรายวัน ซื้อ / ขาย / จ่าย / รับ /ทั่วไป โดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงมาจากระบบหน้างาน
correct
correct
correct
correct
คำนวณค่าปรับแบบรายเดือนให้อัตโนมัติ โดยแยกรายการเงินต้นกับค่าปรับออกจากกัน
correct
correct
ดูรายงานลูกหนี้ค้างชำระ พร้อมออกใบทวงถามจากระบบได้
correct
correct
ต้องพิมพ์แบบฟอร์มเอง
เชื่อมโยงการทำงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย กับบัญชีแยกประเภท (GL) ให้อัตโนมัติ
correct
correct
ระบบคำนวณรายได้เฉลี่ยตามเกณฑ์คงค้างอัตโนมัติ เช่น เมื่อนิติบุคคลได้รับรายได้ค่าส่วนกลางจากลูกบ้านที่จ่ายรายปี และต้องการปรับแต่งรายงานให้แบ่งเฉลี่ยรายได้เป็น 12 เดือนเองโดยอัตโนมัติ
correct
correct
คำนวณแยกใน Excel
ทำรายการบัญชีรายวัน ซื้อ / ขาย / จ่าย / รับ /ทั่วไป
correct
correct
correct
correct
ดูรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน/ งบแสดงรายรับ-รายจ่าย / งบกระแสเงินสดรับ-จ่าย ได้แบบละเอียดทุกรายการ ไม่ใช่ดูได้เฉพาะยอดรวม
correct
correct
รายงานงบกระแสรายรับ-จ่าย คลิกดูรายละเอียดของแหล่งที่มาได้ทันที
correct
correct
บันทึกสินค้า ระบุราคาซื้อ - ราคาขาย พร้อมจัดการสต๊อกสินค้าคงเหลือได้ตลอด
correct
correct
ดูความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ และคำนวณค่าเสี่ยมให้อัตโนมัติ พร้อมแนบรูปภาพประกอบ
correct
correct
ผู้จัดการบัญชี สามารถเห็นการบันทึกข้อมูล และการทำงานทุกรายการของนิติหน้างานได้แบบ Real time ไม่ต้องรอดูเอกสารตอนสิ้นเดือน ลดเวลาทำงานซ้ำซ้อน
correct
correct
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบการยื่นแบบรายการชำระภาษีสรรพากร ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53
correct
correct
ระบบบัญชีออนไลน์ ฟรีค่า Software License , Server, Maintenance
correct
correct
อัปเดต Software ใหม่ตลอดเวลา หมดกังวลปัญหาโปรแกรมเก่า ไม่รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
correct
correct
ระบบเสถียร ระบบไม่ล่ม ประมวลผลได้รวดเร็วเพียง 0.2 วินาที
correct
correct
Web Server ขยายให้ใหญ่ขึ้นอัตโนมัติ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หมดกังวลเรื่องความล่าช้าในการใช้งาน
correct
correct
ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 1 user ได้ทุกแพลตฟอร์ม ทุกสถานที่ทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ต
correct
correct
ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะเครื่อง ไม่สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบทั้งหมด ทางบริษัทบริหารนิติบุคคลและคณะกรรมการสามารถ export เป็นไฟล์ excel ได้ทุกเมื่อ
correct
correct
เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้แบบ Real time และส่งต่อข้อมูลเก่าให้ทีมบริหารนิติบุคคลชุดใหม่ได้ทันที
correct
correct
ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ / ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ได้ข้อมูลเป็นเอกสารเท่านั้น