SMART PROPERTY SOLUTION

การนำเทคโนโลยี Smart AI ที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ
และตรวจสอบบัญชีการเงิน Silverman เปลี่ยนงานนิติบุคคลให้เป็นเรื่องง่าย
เพิ่มความโปร่งใสในงานบริหารโครงการ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

Silverman Academy

1086/9-10 (ชั้น 2 ห้อง A) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

พัฒนาระบบ โดย

บริษัท พอร์ต 80 จำกัด

1086/9-10 (ชั้น 2 ห้อง A) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500