SMART PROPERTY SOLUTION

การนำเทคโนโลยี Smart AI ที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ
และตรวจสอบบัญชีการเงิน Silverman เปลี่ยนงานนิติบุคคลให้เป็นเรื่องง่าย
เพิ่มความโปร่งใสในงานบริหารโครงการ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

รีวิว

จากผู้ใช้งาน Silverman
  • ความเห็นจากกรรมการ
  • ความเห็นจากลูกบ้าน
  • ความเห็นจากนิติบุคคล
Loading ...
Loading ...

พาร์ทเนอร์ของเรา

stms
stms
prime
prime
proactive
proactive
pmc
pmc
cbm
cbm
first pacific
first pacific

ลูกค้าของเรา

333riverside
333riverside
api-condominium
api-condominium
ashton-asoke
ashton-asoke
ashton-chula
ashton-chula
aspace-ef
aspace-ef
aspire-48
aspire-48
aspre-rama4
aspre-rama4
attitude-bu
attitude-bu
sirisquare
sirisquare
baan-prueksasiri
baan-prueksasiri
ban-phrom-phat
ban-phrom-phat
ban-prueksa
ban-prueksa